imprezy integracyjne
Imprezy integracyjne Impreza integracyjnaImpreza integracyjnaImprezy integracyjne

Szkolenie Militarne

SZKOLENIE MILITARNE na Poligonie

 ABC żołnierza: rekrut zostaje żołnierzem czeka go musztra, malowanie kamuflażu na twarzy

– wojskowy tor przeszkód – OSF – nauka poruszania się na polu walki (połączenie polskiego, francuskiego, amerykańskiego toru przeszkód, tor) –test

– nauka podstawowych postaw strzeleckich, zasad strzelania oraz obsługi broni, posługiwania się bronią ostrą, zakończona egzaminem strzeleckim na bojowej strzelnicy:

 – pistolet CZ P-10F

 – karabinek Tantal wz.88

–  karabin  maszynowy RPK – wersja dedykowana dla komandosów

–  karabin snajperski CZ z optyką do strzelań długodystansowych.                                                                       – broń gładkolufowa  UZKON                                                                                                                                                 – ,,żyroskop” – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych                                                                 –  techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, tyrolka, zasady asekuracji

– zajęcia  inżyniersko-saperskie, minowanie, rozminowanie terenu ( wykonanie przejścia w terenie zaminowanym

– Zapory inżynieryjne – pokonywanie i stawianie ,

– wykonywanie okopów i stanowisk strzeleckich, maskowanie,

– pokonywanie przeszkód wodnych na podręcznych środkach.

– walka wręcz – nauka posługiwania się karabinkiem, rzut bagnetem i saperką

– gra taktyczna,, SNAJPER” – przy pomocy paintballa laserowego Laser Tag – karabinki G-36

– terenoznawstwo – nauka posługiwania się kompasem i mapą, szyfrowanie mapy,                                       – nawiązywanie i rozwijanie łączności polowej

– bytowanie – nocleg pod pałatkami wojskowymi, warty, zabezpieczenie obozowiska.

–  szkolenie SERE i OPBMR

 

Na zakończenie ,,Przebudzenie Wojownika” – test 😊

Uczestnik otrzymuje certyfikat przeszkolenia wojskowego w zakresie A3

 

Kadra oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego i Legii Cudzoziemskiej. Instruktorzy poszczególnych form rekreacji.

 

Czas –30h, 

(Powyższe zajęcia mogą być etapem przygotowania do egzaminów na szkoły oficerskie i podoficerskie)