Szkolenie Militarne

pełne wyzwań

SZKOLENIE MILITARNE na Poligonie

ABC żołnierza: rekrut zostaje żołnierzem czeka go musztra, malowanie kamuflażu na twarzy

– wojskowy tor przeszkód – OSF – nauka poruszania się na polu walki (połączenie polskiego, francuskiego, amerykańskiego toru przeszkód, tor) –test

– nauka podstawowych postaw strzeleckich, zasad strzelania oraz obsługi broni, posługiwania się bronią ostrą, zakończona egzaminem strzeleckim na bojowej strzelnicy:

  • pistolet CZ P-10F
  • karabinek Tantal wz.88
  • karabin maszynowy RPK – wersja dedykowana dla komandosów
  • karabin snajperski CZ z optyką do strzelań długodystansowych.
  • broń gładkolufowa UZKON
  • „żyroskop” – test na trenażerze dla pilotów i skoczków wojskowych
  • techniki linowe – ścianka wspinaczkowa, tyrolka, zasady asekuracji

– zajęcia inżyniersko-saperskie, minowanie, rozminowanie terenu (wykonanie przejścia w terenie zaminowanym

– Zapory inżynieryjne – pokonywanie i stawianie

– wykonywanie okopów i stanowisk strzeleckich, maskowanie

– pokonywanie przeszkód wodnych na podręcznych środkach

– walka wręcz – nauka posługiwania się karabinkiem, rzut bagnetem i saperką

– gra taktyczna „SNAJPER” – przy pomocy paintballa laserowego Laser Tag – karabinki G-36

– terenoznawstwo – nauka posługiwania się kompasem i mapą, szyfrowanie mapy, nawiązywanie i rozwijanie łączności polowej

– bytowanie – nocleg pod pałatkami wojskowymi, warty, zabezpieczenie obozowiska

– szkolenie SERE i OPBMR

Na zakończenie „Przebudzenie Wojownika” – test 😊

Uczestnik otrzymuje certyfikat przeszkolenia wojskowego w zakresie A3

Kadra oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego i Legii Cudzoziemskiej. Instruktorzy poszczególnych form rekreacji

Czas –30h

(Powyższe zajęcia mogą być etapem przygotowania do egzaminów na szkoły oficerskie i podoficerskie)